Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/939
Title: ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТИВНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Authors: Пісоцький, О. П.
Пісоцька, Л. М.
Keywords: дошкільна освіта
провідна діяльність
продуктивна діяльність
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті аналізується проблема продуктивних видів діяльності старших дошкільників у зв’язку із проблемою формування у дітей предметно-практичної компетенції. Авторами здійснено детальний аналіз таких продуктивних видів діяльності у дошкільному віці, як ігрова, трудова, зображувальна та дослід- ницька. У статті розглянуто їх основні характеристики та вплив на станов- лення особистості дитини у період дошкільного дитинства. Аналізуються ігрова діяльність як провідна у дошкільному віці та її характеристики, такі як: творчий характер, умовність, вплив на пізнавальну та моральну сфери дитини і дитячого колективу в цілому та спрямованість на розвиток особистості дити- ни. В трудовій діяльності зроблено акцент на її виховному впливові, посильності, соціальній та професійній спрямованості. У зображувальній діяльності виділено творчий характер, спрямованість на результат та процес виконання. В експе- риментальній діяльності акцентується увага на дослідницькій активності, перетворювальному характері набуття знань про навколишню дійсність. Підкреслюється активний характер продуктивних видів діяльності, їх взаємо- зв’язок між собою, їх опосередкований та безпосередній вплив на становлення особистості старшого дошкільника, а також зазначено на тому, що всі ці види продуктивної діяльності сприяють систематизації знань та вражень дитини про світ предметів і їх властивостей. Підкреслюється роль педагогів в органі- зації та керівництві продуктивними видами діяльності у дошкільному дитинстві, і особливо у старшому дошкільному віці. Робиться висновок про необхідність володіння методикою керівництва продуктивними видами діяльності у період дошкільного дитинства майбутніми вихователями.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/939
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.pdf214,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.