Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/945
Title: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ
Authors: Корсунська, Н.О.
Мельничук, Л.Ю.
Мельничук, О.В.
Хоменкова, Л.Ю.
Keywords: творче мислення
проблемне навчання
методи педагогіки
конвергентне мислення
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглядаються психолого-педагогічні методи формування творчого мислення у студентів вищих навчальних закладів. Акцентується увага на різних методах розвитку творчого мислення під час організації навчального процесу для підготовки кваліфікованих кадрів нового типу. Проведені дослідження вка- зують на необхідність створення у ВНЗ України передумов, які всебічно сприяти- муть формуванню творчого мислення та відповідної мотивації у студентів, необхідної у їх подальшій професійній діяльності. Завданням викладача ВНЗ є необхідність врахування економічних змін, пов’язаних із переорієнтацією на ринкові відносини, що супроводжується зростанням потреби у кваліфікованих кадрах нового типу, які вміють ефективно й творчо виконувати поставлені завдання. Показано, що для формування творчого мислення у студентів ВНЗ слід використовувати різні методи проблемного навчання, апробовані в еконо- мічно розвинених країнах. Проведений аналіз діяльності провідних університетів показав, що тісна взаємодія компаній та університетів здатні забезпечити високий рівень науково-дослідних робіт, що сприятиме розвитку творчого по- тенціалу студентів, а також відіграє певну роль у впровадженні нових техноло- гій навчання. На прикладі зарубіжних країн розглянуто шляхи організації навчання та умови його фінансування.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/945
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf201,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.