Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/960
Title: ВПЛИВ УЧНІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Authors: Булавенко, С.Д.
Keywords: учнівське самоврядування
учнівський менеджмент
соціальна активність особистості
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У даній статті йдеться про вплив учнівського самоврядування на формування соціальної активності. Особлива увага звертається на авторську форму само- врядування – учнівський менеджмент, педагогічні умови та технологія його впровадження у закладах загальної середньої освіти, структуру та функції. Особливо актуально стоїть проблема соціалізації учнів сучасної школи, вихован- ня і розвитку у них соціально значущих якостей, активної громадянської позиції особистості. Потрібен принципово новий підхід до організації всієї педагогічної роботи з учнівською молоддю, використання сучасних джерел її інформування, способів комунікації, включення школярів в учнівське самоврядування, наділене реальними повноваженнями. Найефективнішою, для формування соціальної активності особистості, модел- лю самоврядування є учнівський менеджмент. Ця модель дозволяє особистості повною мірою набути управлінських знань і вмінь, сформувати лідерські якості, самореалізуватись та отримати соціальнозначущий досвід співжиття у соціумі. Проте для втілення цієї моделі у першу чергу потрібно було підготувати педагогічний колектив ЗЗСО, сформувати в учителів знання і вміння мене- джменту, які вони мають передати учням. На першому місці у такій системі самоврядування стоїть людина, розвиток її особистісного потенціалу шляхом спільної діяльності дітей і дорослих.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/960
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf182,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.