Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/969
Title: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО РОБОТИ З ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИМИ ПОНЯТТЯМИ
Authors: Лілік, О.О.
Keywords: майбутні вчителі української літератури
теоретико-літера- турні концепції
професійна підготовка
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: Автор цієї статті визначив комплекс педагогічних умов формування готов- ності майбутніх учителів української літератури для роботи з літературознав- чими поняттями. Першою з них було надання майбутнім вчителям української літератури необхідного комплексу знань з історико- й теоретико-літератур- них, дидактико-методичних курсів, формування навичок та вмінь роботи з теоретико-літературними поняттями на уроках української літератури, а також забезпечення педагогічного управління цим процесом. У статті проаналізовано навчальні курси професійної підготовки майбутніх вчителів української літератури та запропоновано упровадити авторські спецкурси та навчальні матеріали в освітній процес. Друга умова полягала в оновленні традиційних та впровадженні інноваційних форм, методів та методів викладання дисциплін професійної підготовки майбутніх вчителів української літератури. Третя умова – організація педагогічної практики на інноваційній основі. Автор запропонував навчально-методичний супровід, який охоплює навчальні комплекси з різних дисциплін, авторські навчальні посібники, мето- дичні рекомендації. Метою цих матеріалів є реалізація педагогічних умов формування майбутньої підготовки викладачів української літератури до роботи з теоретико-літературними поняттями.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/969
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.pdf216,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.