Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/985
Title: СЛОВЕСНО-ОБРАЗНИЙ АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ В ШКОЛІ: ПЕРВИННИЙ РІВЕНЬ ЗАСТОСУВАННЯ
Authors: Бондаренко, Юрій Іванович
Keywords: словесно-образний аналіз
виразне читання
словникова робота
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті окреслено первинний рівень застосування словесно-образного аналізу в середній школі, визначено відповідний йому комплекс знань і вмінь школярів. Така робота може відбуватися і як самостійний шлях дослідження, і на комбінованій основі – у поєднанні з іншими шляхами, з урахуванням специфіки всіх родів літератури. Автор пропонує технологію цього виду діяльності, пояснює його алгоритмічну модель, мету використання, власну дефініцію. Означено низку різноманітних видів роботи, які не потребують залучення теоретичної інформації, що стосується мовної організації літературного твору, однак дають можливість сприймати й осмислювати словесну струк- туру тексту з погляду її семантичного багатства та естетичної цінності. Це виразне читання та його підготовка, осмислення-інтерпретація мовно- художніх зворотів, укладання словників авторських художніх висловів, лексичний та фразеологічний коментарі, зіставлення значень слів, заміна авторських образних зворотів власними мовними конструкціями, підбір синонімів до художніх висловів письменника, визначення асоціативно-смислового наповнення мовно- художнього образу, "редагування" авторської мови, "стилістичний експери- мент", зіставлення різних мовних редакцій тексту, мовлення різних письмен- ників, словесних зворотів літератури та засобів інших видів мистецтва, відбір учнями мовних зворотів для використання в письмових роботах.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/985
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf244,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.