Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1260
Title: СУТНІСТЬ І КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЕСТРАДНОГО СПІВУ
Authors: Мамикіна, О. А.
Keywords: виконавська майстерність
фахова підготовка вчителя музики
вокальна підготовка
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: Стаття присвячена вивченню проблеми виконавської майстерності майбутніх учителів музики. Визначено, що естрадне вокальне виконавство є одним із найпопулярніших видів музикування серед всіх верств населення. Це робить естрадну вокальну підготовку майбутніх учителів музики актуальною і відповідною до запиту суспільства. Метою статті є визначення і наукове обґрунтування сутності, специфіки та компонентної структури виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі навчання естрадного співу. Виконавська майстерність майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі навчання естрадного співу визначається як інтегральна професійно-особистісна якість, що характеризується високим рівнем виконав- ської діяльності, зумовлює готовність до глибокого й особистісного осягнення та інтерпретації музичного твору і закладеного в нього художньо-образного змісту, а також його особистісно-творче, неповторне, артистичне, технічно досконале виконання за умови використання специфічних засобів виразності, характерних для естрадного виконавства. Виконавська майстерність є складним інтегральним феноменом, який включає в себе чотири взаємопов’язані структурні компоненти: мотиваційний, когнітивно-технологічний, операційно- творчий та рефлексивний. Кожен з означених компонентів поєднує певні якості або уміння майбутнього вчителя музики у складну систему.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1260
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf210,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.