Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1289
Title: ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ ШКІЛ ШВЕЦІЇ
Authors: Мовчан, Л. Г.
Keywords: вчителі іноземних мов
спеціалізація
мультидисциплінарна підготовка
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: Стаття присвячена розвитку педагогічної освіти вчителів іноземних мов для шкіл Швеції. Відмінною рисою педагогічної підготовки в Швеції є мультидисциплі- нарність (спеціалізації: вчитель 1–7 класів, вчитель 4–9 класів і вчитель гімназії). Формування змісту педагогічної освіти вчителів іноземних мов здійснюється під впливом демографічних чинників, політики мультилінгвізму, пріоритизації англій- ської мови, дитиноцентристських ідей вальдорфської педагогіки, політичною та економічною стратегією держави на досягнення висогоко рівня конкуренто- спроможності у світі. Низка реформ педагогічної освіти поділила педагогічну підготовку на три інтегровані сфери: загальноосвітню підготовку, за напрямом спеціалізації та профілізацію, започатковано тенденцію до звуження поля спеціа- лізації для вчителів старшої школи до 2–3-х суміжних предметів, розширення наукових досліджень як частина педагогічної освіти, наступності між вищою та післядипломною освітою, розширення співпраці зі школами. Університети та педагогічні коледжі активно застосовують метод проблемного навчання, а також комунікативно-орієнтовані методи навчання та міжкультурний підхід, розширюють складову соціокультурного компоненту змісту навчання. Кон- текстно-мовний інтегрований підхід забезпечує реалізацію міжпредметних зв’язків і підвищує професійну компетентність вчителя завдяки ширшому застосуванню мови, допомагає прослідкувати успішність учня з двох предметів одночасно та зробити необхідну корекцію. Учителів приваблює перспектива викладання іноземної мови як предмета та як засобу навчання, набуття і розвитку професійності в обох предметних сферах, що розширює можливості працевлаштування.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1289
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23.pdf253,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.